همان گونه که از اسم مشخص است بدون گیربکس کار می کنند که موتور آن ها از نیروی مغناطیس دایم استفاده می کند. این فناوری تولید توانسته نرمی فوق العاده و کارکرد بی صدا را برای این نوع سیستم آسانسور فراهم کند. آسانسورهای گیرلس به دو صورت با موتورخانه و بدون موتورخانه (MRL) نصب و استفاده می شود.