نکته ای که اکثراً به اشتباه آن را بیان می کنند این است که ریل نورد گرم اصلاً عملکرد خوبی ندارد و نیز از لحاظ امنتیتی خصوصاً هنگام پاراشوت مشکل ایجاد خواهد کرد.

اما باید بگوییم که اینگونه نیست !!

درست است که ریل های نورد گرم و سرد بسیار متفاوت می باشند. اما اینگونه نیست که ریل نورد گرم در نحوه عملکرد دارای مشکل باشد.

1- تیغه ریل:

در ریل نورد گرم روی تیغه ریل رده های ماشین کاری به عمق حدودی 2 میلی متر در سرتاسر تیغه ریل به چشم می خورد اما در ریل نورد سرد تیغه ریل بدون ماشین کاری است و یکنواخت است و به جای رده های ماشین کاری، روی آن دانه دانه است که عمق کمتری دارند.

2- سختی:

سختی تیغه ریل های نورد گرم در حدود 130 برینل است در حالیکه سختی تیغه ریل های نورد سرد در حدود 200 برینل می باشد. از لحاظ کارآیی هیچ تفاوتی با هم ندارند فقط پس از پاراشوت کردن آسانسور، ریل نورد گرم آسیب بیشتری خواهد دید.

3- عمر مفید:

ریل های نورد سرد با توجه به اینکه سختی بالاتری نسبت به ریل های نورد گرم دارند، دارای عمر حدود 2 برابر نسبت به ریل های نورد گرم می باشند